KSLJ 2011 - grupa zielona KSLJ 2011 - grupa zielona
Trenerzy
Michał
Kowalczyk

# Telefon kontaktowy: 607 152 070

zawodnicy
Piotr
Kuter
8 lat
Kuba
Kołacz
8 lat
Oskar
Donica
9 lat
Filip
Reszka
9 lat
Adrian
Juszka
9 lat
Alex
Bartkow
9 lat
Aleksander
Popławski
7 lat
Jan
Olejniczak
9 lat
Konstanty
Kuzioła
9 lat
Olivier
Choina
9 lat
Filip
Łoboda
8 lat
Gabriel
Jurek
9 lat
Filip
Waryszak
8 lat
Jan
Bęczkowski
9 lat
Aleksander
Gliński
8 lat
Piotr
Osobiński
8 lat