KSLJ 2013 - grupa biała KSLJ 2013 - grupa biała

KSLJ 2013

Trenerzy
Grzegorz
Mulawa

Łukasz
Ścirka

zawodnicy
Tomasz
Dejneka
6 lat
Piotr
Guzewicz
6 lat
Dominik
Świstowski
7 lat
Dominik
Trzesniak
7 lat
Szymon
Jaszczuk
7 lat
Jan
Gawroński
7 lat
Kinga
Kuncewicz-Wójcik
Wiktor
Fornalewski
7 lat
Jan
Głowacki
8 lat
Franciszek
Kowalski
7 lat
Franciszek
Zamiejski
6 lat
Krzysztof
Tyczyński
6 lat
Michał
Plis
6 lat