KSLJ 2010 - grupa czerwona KSLJ 2010 - grupa czerwona

KSLJ 2010-grupa czerwona

Trenerzy
Jakub
Miśkiewicz

Rafał
Kalinowski

zawodnicy
Kacper
Orzechowski
9 lat
Stanisław
Pawlica
9 lat
Natan
Sulej
10 lat
Szymon
Koniuszewski
9 lat
Michał
Holcel
10 lat
Filip
Klimkowski
10 lat
Kuba
Swatowski
10 lat
Marcel
Stanisławek
10 lat
Tomasz
Zaręba
10 lat
Bartosz
Kościuk
10 lat
Mikołaj
Romski
9 lat
Albert
Wąchała
9 lat
Adam
Paśnicki
9 lat
Maurycy
Korona
10 lat
Mateusz
Kawęcki
10 lat